PNL- Programación Neurolingüistica

A PNL, en síntese, organiza o pensamento, cómo funciona a mente, a percepción humana, cómo se procesa a información, a experiencia, e as implicacións disto respecto ao éxito persoal.

Todos temos unha especie de “software” mental, digamos “de serie”, ao que durante a vinda imos engadíndolle e modificando con novos “programas”. Todo o externo é interiorizado a través dos nosos sentidos. Isto significa que percibimos o mundo non como é realmente, senón como nós somos, segundo os nosos filtros, e isto determina as condutas humanas (pois, o mundo é máis rico que as ideas que cada un ten sobre el).

A PNL é un conxunto de técnicas que facilitan a comprensión do mundo que nos rodea, dos sistemas nos que vivimos, e a nós mesmos, para notar as diferenzas. Enseña a mirar dende outras perspectivas para coñecer máis deses mapas, e así ampliar nosa “zona de confort”. Evidencia o poder da palabra para modelar e facilitar cambios positivos.

28

 “A PNL é un modelo acerca de cómo traballa a nosa mente, cómo esto afecta á linguaxe, e como usar este coñecemento para programarnos a nós mesmos, no senso de lograr que a nosa vida e as cousas que facemos nos resultten fáciles e ao mesmo tempo eficientes”. Robert Dilts

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit