Neurociencia. Epixenética. Xenograma

A Neurociencia estuda os procesos neuro-psico-biolóxicos do cerebro, o funcionamiento mental.

A Epixenética estuda como factores externos á cadea xenética inflúen sobre esta (por exemplo, o ambiente, social, cultural, etc).

 

 

O Xenograma é unha representación visual, gráfica, da familia, similar a unha árbore xenealóxica, que representa de maneira detallada, por medio de símbolos especiais, as relacións e eventos importantes. Isto facilita a comprensión, por exemplo, de patróns que se poden estar a repetir e interferindo en xeracións (enfermidades, parellas difíciles, mortes precoces, accidentes, quebras económicas, etc).

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit