O Efecto Pigmalión ( ou Profecía Autocumplida)

Unha profecía autocumplida é unha expectativa que incita ás persoas para actuar en formas que fan que a expectativa se volva certa.

O Efecto Pigmalión, en psicoloxía e pedagoxía, é un dos sucesos que describe como a crenza que ten unha persoa pode influír no rendemento doutra persoa. Isto supón, por tanto, algo importante de coñecer e estudar para os profesionais do ámbito educativo, laboral, social e familiar.

O Efecto Pigmalión pódese identificar das seguintes maneiras:

–           Suceso polo que unha persoa consegue o que se propoñía previamente por mor da crenza de que pode conseguilo.

–          “As expectativas e previsións dos profesores sobre a forma en que dalgunha maneira se conducirían os alumnos, determinan precisamente as condutas que os profesores esperaban.” (Rosenthal e Jacobson). (Wikipedia)

44
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit