Coaching

É un proceso consistente en axudar a outra persoa -coachee- para ir  do punto A a outro punto, B, a través dunha metodoloxía: preguntas + escoita + reflexión (Mario A. Puig)

É un anglicismo que procede do verbo inglés to coach, «adestrar». É un método que consiste en acompañar, guiar a unha persoa ou grupo, co obxectivo de acadar metas ou desenvolver habilidades específicas.

Aínda que xurdíu do ámbito deportivo, o coaching, na contorna empresarial e persoal, coñécese como o proceso interactivo mediante o que o adestrador (coach) e a persoa (coachee) ou grupo atopan o camiño máis eficaz para conseguir os obxectivos fixados usando os seus propios recursos e habilidades. Hai moitos métodos e tipos de coaching. Neste curso esta medología estará enfocada a aprender a definir obxectivos eficazmente.

30
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit